Länkar till mig

Följ mig på sociala medier

På Twitter kan du ta del av mina viktigaste meddelanden och i min skrivarblogg kan du mer i detalj följa mitt författarskap.

Nyheter

Mina senaste böcker och skrivprojekt

● MINIBÖCKER MED AFORISMER (2020-07-28)

Med mitt allra senaste skrivprojekt har jag startat en serie aforismsamlingar i miniformat. För tillfället är fem titlar färdigställda. Nummer ett i serien blir "En liten bok om Känslor och relationer", som beräknas utkomma i augusti. Kommande nummer rymmer följande teman: "Att vara människa", "Livets mening", "En samtid som skaver" och "Livet i skolan".Aforismerna är delvis nyskrivna, delvis hämtade ur min tidigare produktion. Tanken med bokserien är att böckerna skall kunna fungera som billiga och hanterbara presenter, bl a som komplement till en blomsterbukett eller en ask chokladpraliner. Det lilla formatet, 5 x 8 cm och 13 g, gör att boken även kan stoppas i ett vanligt kuvert och frankeras med enkelt brevporto.

Men det överordnade syftet är självfallet att sprida mina tankar och infall till en bredare publik. Även om jag uppfattar mig som en uttalad indieskribent, så önskar jag givetvis få läsare.

● SJÄLVHJÄLPSBOK VILL BEFRIA DIG – I SARTRES EFTERFÖLJD (2020-05-21)

Ett projekt som intensifierats under min frivilliga corona-karantän under våren 2020 är boken "Du är fri, välj, hitta på – Ett existentiellt äventyr i Sartres fotspår". Där utgår jag från min egen existentialistiska omvändelse med början i ungdomen och skissar på en konkret handledning och självhjälp fram emot en autentisk fri livsform så som den beskrivs av bl a Jean-Paul Sartre, Erich Fromm och Rollo May. På sätt vis är denna självhjälpsbok en naturlig förlängning av mina tidigare humanistiska projekt, t ex boken "Humanism 3.0 – Mellan naturalism och religion". Om allt går som beräknat kan boken vara klar för publicering vid årsskiftet. Arbetstiteln och det preliminära omslaget framgår av bilden nedan.

fri