Länkar till mig

Följ mig på sociala medier

På Twitter kan du ta del av mina viktigaste meddelanden och i min skrivarblogg kan du mer i detalj följa mitt författarskap.

Om mig

Min barndom, uppväxt, utbildning och karriär

Cai Svensson är född och uppvuxen i Linköping. Fadern var tjänsteman på SAAB, modern hemmafru (som dock förvärvsarbetade senare i livet). Under 1950-talet bodde familjen på Klarbärsgatan i Valla men flyttade till stadsdelen Berga när ytterligare barn föddes i början av 1960-talet.

Cai hade flera syskon och gick i skola i Vallaskolan och i Folkungaskolan, innan han tog studenten i S.t Lars skola 1969. Om sina tidiga barndoms- och skolår på 50-talet och i början av 60-talet har han skrivit i den minnesutforskande boken "Nog var det så – Fragment från en folkhemsk barndom" (2017).


Ett fragment från en folkhemsk barndom

1969 inledde Svensson sina akademiska studier i Linköping (Historia och Svenska) och senare i Uppsala (Religionskunskap). Militärtjänstgöringen vid T1 i Linköping innebar ett tillfälligt avbrott i studierna. Så småningom genomgick han lärarhögskolan i Linköping, där han utexaminerades som adjunkt i Svenska och Religionskunskap 1974. Efter några år som lärare på Ånestadskolan, Ljungstedska gymnasiet och Komvux i Linköping lockade återigen den akademiska världen. 

1981 påbörjade han sin forskarutbildning på Tema Kommunikation, Linköpings universitet. Där disputerade han 1986 på en tvärvetenskaplig avhandling om elevers litteraturtolkningsförmåga och tillerkändes några år senare docentkompetens.

1991 återvände Svensson till sin lärargärning, nu som lektor på Hagagymnasiet i Norrköping, där han var verksam fram till 2018, då han avslutade sin yrkesverksamhet som lärare.

Den skönlitterära debuten skedde med "Obeträddheter" (2009), en aforismsamling av traditionellt slag. Därefter har ett antal diktsamlingar och ännu en aforismsamling följt.

Som ett resultat av ett livligt debatterande av skolfrågor utkom 2011 bloggboken "Gift dig aldrig med en lärare" som innehåller ett urval av debattinlägg och ytterligare aforismer (med anknytning till skola och undervisning).

Minnesboken, "Nog var det så – Fragment av en folkhemsk barndom" publicerades 2017 och är ett försök att rekonstruera barndomen under folkhemsåren. Boken är såväl en personlig minnesbok som ett historiskt tidsdokument ur ett underifrånperspektiv.


Ett fragment från en lärarbana

I den senaste minnesboken, "Tro mig – Fragment av en lärarbana", redovisar författaren 540 minnesfragment från sin lärarbana i Linköping och Norrköping. Han har velat fånga vardagen på klassrumsgolvet och tidsandan som rådde ute på skolorna, t ex Lärarhögskolan och Ånestadskolan i Linköping och Hagagymnasiet i Norrköping. Tiden har varit präglad av ständigt nya reformer, omorganisationer, ett nytt huvudavtal med nya uppgifter för lärarna, ett nytt sätt att arbeta, t ex arbetslagsmodellen. 

För närvarande är Cai Svensson engagerad i ett flertal roman-, dikt-, aforism- och essäboks-projekt. (Se Min skrivarblogg! >>).

Ytterligare uppgifter om mig och mitt skrivande hittar du på blogginlägget "Vanliga frågor" >>